SAMBA

SAMBA

Sysselsätter mellan 30 – 50 personer som står längre ifrån arbetsmarknaden i gruppverksamhet eller individuella insatser.

Anvisningar till denna verksamhet kan komma från Individ- och familjeförvaltningen, Försäkringskassan, Region Kalmar Län eller Arbetsförmedlingen.

Insatsen styrs av Samordningsförbundet Kalmar län. Verksamheten servar också Emmaboda kommun.