Om oss

Om oss

ÄGARDIREKTIV SINIA i Nybro AB (Tidigare Del-Ta produktion AB).

Nybro kommuns bolagspolicy och ägardirektiv för direkt och indirekt ägda bolag 2022.

Uppdraget

Bolagets syfte är att göra samhällsnytta genom att skapa trygg och meningsfull sysselsättning med sikte på personlig och ökad livskvalitet för personer som har svårt att konkurrera på arbetsmarknaden. Detta sker genom att utföra uppdrag inom legotillverkning, service och bemanningstjänster, rehabiliterings- och arbetslivstjänster samt därmed förenlig verksamhet.

Bolaget får ingå avtal om samarbete med andra aktörer inom verksamhetsområdet utan att detta behöver underställas kommunfullmäktige för beslut. Syftet med eventuella samarbeten ska vara att säkerställa kommunfullmäktiges uppdrag till bolaget enligt detta ägardirektiv. 

Bolaget skall bereda kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.