Detta är Sinia i Nybro AB:s officiella webbplats. Webbplatsen är byggd på plattformen WordPress.

Sinia i Nybro AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur sinia.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

webbdirektivet (DIGG)

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från sinia.se i något annat format till exempel tillgänglig PDF, stor text, lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du kontakta oss. Vi gör då en bedömning om vi kan möta din förfrågan.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

  • Vi har anpassat kontrasterna mellan olika färger och nyanser.
  • Textstorlek, radavstånd och radlängd är anpassad så att texten enkelt ska gå att läsa på skärmen.
  • Navigeringen är anpassad så att det går att navigera webbplatsen enbart via tangentbordet.
  • Webbplatsen är responsiv vilket gör att den går att använda oavsett enhet eller skärmstorlek.
  • Innehållet på webbsidor valideras innan publicering för att säkerställa rubrikstruktur.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

GoogleMaps – Vi använder oss av tjänsten GoogleMaps på webbplatsen för att visa var vi finns. Denna tjänst är tyvärr inte fullt tillgänglig. För att underlätta har vi publicerat kartpunktens adress i anslutning till kartan.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av sinia.se under utvecklingen av webbplatsen. Vi har också använt oss av digitala valideringsverktyg för att testa tillgängligheten.

Redogörelsen uppdaterades senast den 16 september2022.

Dataskyddsförordningen GDPR är viktiga för oss!

Därför sparar vi inte några uppgifter eller delar några andra data om dig och ditt besök. De cookies som används beskrivs i texten nedan.

Vår sida sinia.se använder sig av så kallade cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på den enhet du surfar på, till exempel dator eller mobiltelefon. Textfilen som skickas är inte skadlig och innehåller ingen programkod. Cookies används normalt för att förbättra webbplatsen för dig som besökare.

Det går inte att identifiera vem besökaren är med informationen i de cookies som används på den här webbplatsen. I en cookie finns endast anonym information och varken namn eller liknande sparas.

Det finns två typer av cookies, permanenta och temporära. En permanent cookie ligger kvar på besökarens enhet under en bestämd tid. En sessioncookie (temporär cookie) lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida.

Undvika cookies

Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Frågor och svar om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats