Välkommen till
Sinia i Nybro AB

Ett kommunalt bolag i
Nybro kommunkoncern

Välkommen till
Sinia i Nybro AB

Ett kommunalt bolag i
Nybro kommunkoncern

Vi erbjuder företag och offentlig verksamhet kundanpassade prisvärda legouppdragservicetjänster och rehabiliterings– och arbetslivstjänster.

Produktionen består bland annat av montering, packning och limning.

Vår verksamhetsidé är att skapa trygg och meningsfull sysselsättning med sikte på personlig utveckling och ökad livskvalitet för personer som har svårare att konkurrera på arbetsmarknaden.