Återbruk / Natur

Återbruk / Natur

Återbruk/Natur är en enhet som bedriver intern service i kommunkoncernen.

Inom återbruksverksamheten tas överblivet material om hand och förmedlas vidare.

Tjänster inom natur utförs på uppdrag av Nybro kommun.

Syftet med verksamheten är att skapa individuellt anpassad arbetsträning/praktik för deltagare som är i behov av en lugnare miljö.

Verksamheten bedrivs på Herkulesgatan 10 som ligger i anslutning till Sinias övriga verksamheter på Emmabodavägen 9.